وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

دکتر لینک را تجربه کنید
تبلیغات آفلاین در مطب: طراحی کاتالوگ
تولید محتوای پزشکی
۱۳ واژه‌ای که هرگز نباید در پاسخ دادن به بیمار به کار ببرید
آشنایی با ایمیل مارکتینگ و اشتباهات تازه‌کارها
اشتباهات معمول بازاریابی در شبکه های اجتماعی
اصول تبلیغات پزشکی برای میخکوب کردن بیماران
کمپین های درمانی دکتر لینک
بازاریابی ایمیلی در مطب های کوچک را چرا و چگونه پیاده کنیم؟
سه مرحله اساسی و ضروری برای جذب بیمار از اینستاگرام
جذب عاطفی بیماران
تأثیر اولیه چگونه به یک پزشک در جذب بیمار کمک می‌کند
پزشک مداری یا بیمار مداری، کدام؟
رابطه ایده آل بین پزشک و بیمار
برای جذب بیمار به دنبال شرایط بیرونی هستید یا درونی؟
ارسال پیام