وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

دکتر لینک را تجربه کنید
افسردگی در کمین تیم درمان
مهارت گفتن خبر بد به بیمار
6 روش برای مدیریت مطب و کلینیک
کاربرد سیستم پیام رسان دکتر لینک برای مراکز پزشکی
چگونه مدیریت مطب خود را به پزشک دیگری واگذار کنیم؟
نکات خرید مطب برای پزشکان عمومی
بازاریابی ایمیلی در مطب های کوچک را چرا و چگونه پیاده کنیم؟
جذب عاطفی بیماران
توانمند سازی پرسنل ( مدیریت مطب و کلینیک )
تأثیر اولیه چگونه به یک پزشک در جذب بیمار کمک می‌کند
دشواری های رابطه پزشک و بیمار کدامند؟
ارسال پیام