وبلاگ

مطالب علمی و پزشکی و مدیریتی

دکتر لینک را تجربه کنید
جذب عاطفی بیماران
توانمند سازی پرسنل ( مدیریت مطب و کلینیک )
تأثیر اولیه چگونه به یک پزشک در جذب بیمار کمک می‌کند
سیاست های قیمت گذاری در مطب و کلینیک
دشواری های رابطه پزشک و بیمار کدامند؟
انواع روش های قیمت گذاری در مطب
وظایف و مهارت های منشی پزشک
چگونه به درخواست مساعده پرسنل مطب واکنش نشان دهیم؟
پزشک مداری یا بیمار مداری، کدام؟
رابطه ایده آل بین پزشک و بیمار
مطب احتیاج به بهبود مستمر دارد یا مهندسی مجدد؟
برای جذب بیمار به دنبال شرایط بیرونی هستید یا درونی؟
آیا به مراجعه بعدی بیمار خود اهمیت می دهید؟
ارسال پیام
درخواست مشاوره
چه ساعتی تماس بگیریم؟