جذب بیمار

راه کار های جذب و افزایش بیمار و توجه کردن به وفاداری آنها یکی از جدیدترین راهکارهای افزایش فرآیند فروش پزشکان می باشد. تکنولوژی هوشمند دکتر لینک دارای سامانه های هوشمند راداری، جهت شناسایی بیماران و هدایت آن ها به سمت شماست. در زیر مقالات مربوط به جذب بیمار را مطالعه بفرمایید
image
13 اردیبهشت 1396
ویزیت بیشتر؟
ارسال پیام